Kalendarz | Szukaj   O...

Wydarzenie 21.12.2017 - 31.12.2020
Maksimum Ursydy
Powtórz: Rocznie
Eksport
Ursydy (URS) – rój meteorów związany z kometą 8P/Tuttle, który możemy obserwować od 17 do 26 grudnia. Maksimum roju przypada na 22-23 grudnia. Obfitość roju wynosi około 10 zjawisk na godzinę a jego radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy w pobliżu gwiazdy β UMi. Prędkość meteorów z roju wynosi 33 km/s.

Ursydy są bardzo dobrym rojem do obserwacji w Polsce. Ze względu na dużą deklinację radiant roju jest obiektem okołobiegunowym, a przez to dostępnym obserwacjom przez całą noc. Najniżej nad horyzontem (na wysokości 38 stopni) znajduje się on około godziny 19 UT. Najwyżej (na wysokości 66 stopni) o świcie.
jacek - 12/04/2017