Zbliża się koniec 2-go cyklu europejskiego konkursu kosmicznego ODYSSEUS II
Dodane przez jacek dnia 23/02/2017 16:49:24
slowaKluczowe Zbliża się koniec 2-go cyklu europejskiego konkursu kosmicznego ODYSSEUS II31 marca br. kończy się możliwość rejestracji i składania projektów w Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II. W związku z tym jeszcze raz zachęcamy wszystkich młodych miłośników astronomii i badań kosmicznych do wzięcia w nim udziału.
Treść rozszerzona
Odysseus II to międzynarodowy konkurs o tematyce związanej z badaniami kosmicznymi, realizowany w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum 14 europejskich instytucji, w tym Centrum Badań Kosmicznych PAN. Konkurs skierowany do uczniów i studentów w wieku od 7 do 22 lat został podzielony na trzy kategorie wiekowe: Skywalkers, Pioneers i Explorers (patrz opis poniżej). Na etapie szkoły podstawowej to konkurs nastawiony na naukę i zabawę ? wystarczy stworzyć dzieło związane ze skojarzeniami o tematyce konkursowej. Na poziomie gimnazjalnym i studenckim można przygotować już własny kosmiczny projekt naukowy na temat związany z jednym z zagadnień podanych w bogatym zestawie propozycji konkursowych.
Jedną z podstawowych idei konkursu jest równość szans wszystkich uczestników, niezależnie od ich płci czy statusu społecznego lub ekonomicznego, m.in. dlatego udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny. Natomiast w kategoriach Pioneers i Explorers, wprowadzono limit wydatków, które można ponieść na realizację swojego projektu konkursowego, np. przy tworzeniu modelu.

Skywalkers: uczniowie 7 ? 13 lat
Skywalkers pozwala najmłodszym uczestnikom w wieku od 7 do 13 lat wykazać się swoimi zdolnościami artystycznymi, a dzięki temu lepiej poznać otaczający nas Wszechświat. W tej kategorii można na przykład zbudować model Układu Słonecznego, zawierający, oprócz ośmiu planet i Słońca, któreś z mniejszych ciał niebieskich, czy model bazy na Marsie wraz ze wszystkimi modułami niezbędnymi do podtrzymania życia. Można również narysować owady, jakie mogłyby rozwinąć się na planetach poza-słonecznych.

Pioneers: uczniowie 14 ? 19 lat
W tej kategorii wiekowej zadaniem uczniów jest przygotowanie własnego projektu naukowego, związanego z szeroko rozumianą tematyką badań kosmicznych. Ze względu na ich interdyscyplinarność, projektem może być oryginalny referat, dotyczący wpływu długotrwałych lotów międzyplanetarnych na psychikę człowieka, własna koncepcja samowystarczalnej bazy na Marsie, czy też przeanalizowanie stopnia zalesienia wybranego obszaru na powierzchni Ziemi na podstawie dostępnych w Internecie zdjęć satelitarnych i lotniczych.

Explorers: studenci 17 ? 22 LAT
Podobnie jak w przypadku Pioneers, studenci też przygotowują projekty związane z badaniami kosmicznymi. Tym razem jednak prace powinny być realizowane samodzielnie lub w parach i bardziej skupiać się na rzeczywistych potrzebach i praktycznym wykorzystaniu technologii kosmicznych. Tematy prac mogą dotyczyć na przykład:

Szeroka tematyka konkursowa umożliwia studentom złożenie dowolnego projektu w jakikolwiek sposób związanego z badaniami kosmicznymi. W praktyce oznacza to, że praca konkursowa może w dużej mierze opierać się na wcześniejszych pracach czy publikacjach, na przykład w ramach pracy licencjackiej czy działalności koła naukowego.
Głównymi nagrodami w konkursie Odysseus II są:

Etap krajowy został objęty patronatem: Wiceministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wydawnictwa Dobra Szkoła. Wsparcia projektowi udzielili również Centrum Edukacyjne Planeta Anuka, które zorganizuje pokazy i warsztaty astronomiczne w szkole wybranej przez nauczyciela, który złoży prace największej liczby uczniów z Warszawy lub Poznania; Wójt Gminy Pniewy, który ufundował model promu kosmicznego dla najlepszej pracy artystycznej z terenu Gminy Pniewy.

Kontakt w sprawie konkursu:
Marcin Nasilowski, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Email: m.nasilowski@cbk.waw.pl;

Więcej informacji na stronie: https://www.odysseus-contest.eu/pl/

Marcin Nasiłowski

Redakcja i edycja: Joanna Pietrzak