VISTA ukazuje nowe zdjęcie Wielkiego Obłoku Magellana
Dodane przez jacek dnia 17/09/2019 19:16:19
ESO,VISTA,The Large Magellanic Cloud The Large Magellanic Cloud revealed by VISTA.Źródło: ESO/VMC SurveyNależący do ESO teleskop VISTA ukazał niezwykły obraz Wielkiego Obłoku Magellana, jednej z naszych najbliższych galaktycznych sąsiadek. Teleskop VISTA dokonuje przeglądu tej galaktyki i jej siostry zwanej Małym Obłokiem Magellana, a także ich otoczenia, w niesamowitych szczegółach. Przegląd ten pozwala astronomom na obserwowanie wielkiej liczby gwiazd otwierając nowe możliwości do badania ewolucji gwiazd, dynamiki galaktyk oraz gwiazd zmiennych.
Treść rozszerzona

Należący do ESO teleskop VISTA ukazał niezwykły obraz Wielkiego Obłoku Magellana, jednej z naszych najbliższych galaktycznych sąsiadek. Teleskop VISTA dokonuje przeglądu tej galaktyki i jej siostry zwanej Małym Obłokiem Magellana, a także ich otoczenia, w niesamowitych szczegółach. Przegląd ten pozwala astronomom na obserwowanie wielkiej liczby gwiazd otwierając nowe możliwości do badania ewolucji gwiazd, dynamiki galaktyk oraz gwiazd zmiennych.

Wielki Obłok Magellana, w skrócie LMC,jest jedną z naszych najbliższych galaktycznych sąsiadek. Znajduje się w odległości zaledwie 163 000 lat świetlnych od Ziemi. Razem z siostrzaną galaktyką zwaną Małym Obłokiem Magellana, należą do najbliższych karłowatych galaktyk satelitarnych w stosunku do Drogi Mlecznej. LMC jest także domem różnych gwiazdowych skupisk i idealnym laboratorium dla astronomów do badania procesów, którze kształtują galaktyki.

Należący do ESO teleskop VISTA obserwował obie galaktyki przez ostatnią dekadę. Zaprezentowane dzisiaj zdjęcie jest wynikiem jednego z wielu sprzeglądów, które astronomowie wykonali przy pomocy teleskopu VISTA. Głównym celem przeglądu VISTA Magellanic Clouds (VMC) Survey było wykonanie mapy historii formowania się gwiazd w Wielkim i Małym Obłoku Magellana, a także trójwymiarowych map ich struktury.

slowaKluczowe Highlights of the Large Magellanic Cloud. Źródło: ESO/VMC Survey

Kluczem do tego zdjęcia był teleskop VIST, ponieważ obserwuje on niebo w bliskiej podczerwien. Pozwala to na zerknięcie poprzez obłoki pyłu, które przesłaniając część galaktyki. Obłoki blokują znaczną część światła widzialnego, ale są przezroczyste dla dłuższych fal, do obserwacji których skonstruowano teleskop VISTA. W efekcie wyraźnie widać o wiele więcej gwiazd rozmieszczonych w centrum galaktyki. Astronomowie szczegółowo przeanalizowali około 10 milionów gwiazd w Wielkim Obłoku Magellana i ustalili ich wiek przy pomocy najnowszych modeli [1]. Okazało się, że młode gwiazdy rozmieszczone są w kilku ramionach spiralnych w tej galaktyce.

Od tysiącleci Obłoki Magellana fascynowały ludzi zamieszkujących południową półkulę, ale były nieznane dla Europejczyków aż do Wieku Odkryć. Nazwa, której używamy obecnie, odnosi się do podróżnika Ferdynanda Magellana, który 500 lat temu rozpoczął podróż dookoła Ziemi. Dzienniki z ekspedycji, po ich przewiezieniu do Europy, ujawniły wiele miejsc i rzeczy, które EUropejczycy zobaczyli po raz pierwszy. Duch eksploracji i odkryć jest jeszcze bardziej żywy obecnie w pracy astronomów na całym świecie, w tym w zespole przeglądu VMC Survey, którego obserwacje doprowadziły do powstania tego niesamowitego zdjęcia Wielkiego Obłoku Magellana.

Uwagi

[1] Modele gwiazd pozwalają astronomom na przewidywanie życia i śmierci gwiazd, dając wgląd w ich własności, takie jak wiek, masa i temperatura.

Więcej informacji

Gwiazdy ukazane na omawianym zdjęcie zostały przeanalizowane w artykule pt. “The VMC Survey - XXXIV. Morphology of Stellar Populations in the Magellanic Clouds”, który ukaże się w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

ESO jest wiodącą międzyrządową organizacją astronomiczną w Europie i najbardziej produktywnym obserwatorium astronomicznym na świecie. Ma 16 krajów członkowskich: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy, dodatkowo Chile jest kraje gospodarzem, a Australia strategicznym partnerem. ESO prowadzi ambitne programy dotyczące projektowania, konstrukcji i użytkowania silnych naziemnych instrumentów obserwacyjnych, pozwalając astronomom na dokonywanie znaczących odkryć naukowych. ESO odgrywa wiodącą rolę w promowaniu i organizowaniu współpracy w badaniach astronomicznych. ESO zarządza trzema unikalnymi, światowej klasy obserwatoriami w Chile: La Silla, Paranal i Chajnantor. W Paranal ESO posiada teleskop VLT (Very Large Telescope - Bardzo Duży Teleskop), najbardziej zaawansowane na świecie astronomiczne obserwatorium w świetle widzialnym oraz dwa teleskopy do przeglądów. VISTA pracuje w podczerwieni i jest największym na świecie instrumentem do przeglądów nieba, natomiast VLT Survey Telescope to największy teleskop dedykowany przeglądom nieba wyłącznie w zakresie widzialnym. ESO jest głównym partnerem ALMA, największego istniejącego projektu astronomicznego. Z kolei na Cerro Armazones, niedaleko Paranal, ESO buduje 39-metrowy teleskop ELT (Extremely Large Telescope - Ekstremalnie Wielki Teleskop), który stanie się „największym okiem świata na niebo”.

Linki

Krzysztof Czart
Urania - Postępy Astronomii
Toruń, Polska