Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
W Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN prowadzone są badania w zakresie ewolucji gwiazd, teorii akrecji, astrofizyki wysokich energii, dynamiki układów gwiazdowych, kosmologii, teorii względności, astrofizyki gwiazd neutronowych, komputerowych symulacji procesów astrofizycznych i innych. W Centrum realizowanych jest około 30 projektów badawczych finansowanych przez MEiN oraz kilka projektów międzynarodowych. CAMK posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Data dodania: 09/22/2008 Wizyt: 1149
Hands-On Universe
Polska wersja witryny europejskiego programu Hands-On Universe, który oferuje interaktywny program nauczania astronomii w szkole, m.in. możliwość obserwacji przez uczniów przy pomocy automatycznych teleskopów.
Data dodania: 09/22/2008 Wizyt: 612
Instytu - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Historia Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaczyna się w roku 1919, na krótko po zakończeniu I Wojny Światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Obserwatorium jest częścią Wydziału Fizyki UAM, zatrudnionych tu jest 35 pracowników z których 20 to nauczyciele akademiccy i doktoranci. Od samego początku nasze prace badawcze dotyczyły astrometrii i mechaniki niebieskiej, by stosunkowo niedawno objąć rownież astrofizykę. Kształcenie w Obserwatorium obejmuje studia magisterskie i doktoranckie na kierunku astronomia oraz wykłady wprowadzające dla studentów fizyki i geografii.
Data dodania: 09/22/2008 Wizyt: 801
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Astronomiczny jest jednym z trzech instytutów Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozostałe dwa instytuty to: Instytut Fizyki Doświadczalnej oraz Instytut Fizyki Teoretycznej. Dziekanat Wydziału oraz budynki Instytutów Fizyki mieszczą się przy placu Maksa Borna 9

Instytut Astronomiczny

ul. M. Kopernika 11

51-622 Wrocław

Telefon: 372-93-73, 372-93-74

Fax: 372-93-78

Mail: astro@astro.uni.wroc.pl
Data dodania: 09/22/2008 Wizyt: 709
Instytut Astronomii UZ - Zielona Góra
Głównymi tematami, którymi się zajmujemy są: obserwacje, teoria i modelowanie promieniowania radiowego pulsarów; gwiazdy neutronowe, gwiazdy dziwne i czarne dziury; fizyka i astrofizyka plazmowa; teoria względności; mechanika nieba i poszukiwania planet; astronomia pozagalaktyczna i kosmologia.
Data dodania: 09/10/2008 Wizyt: 560
Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego
W siedmiu zakładach wchodzących w skład Instytutu oraz jednej pracowni prowadzone są badania w przeważającej części odpowiadające profilowi odpowiednich zakładów. Z tego względu istniejące zespoły badawcze w zasadzie pokrywają się z zakładami. Pracownicy Instytutu Fizyki prowadzą badania naukowe w trzech kategoriach finansowania (badania statutowe, badania własne i granty)
Data dodania: 09/22/2008 Wizyt: 608
Polskie Towarzytwo Astronomiczne
Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającą zawodowych astronomów. Powstało w 1923 roku, obecnie ma ponad 220 członków.
Data dodania: 09/25/2008 Wizyt: 821
Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w obecnej formie powstał w 2003 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki. W skład Wydziału wchodzą Obserwatorium Astronomiczne, Instytut Fizyki oraz dwa zakłady informatyczne
Data dodania: 09/22/2008 Wizyt: 613
Zakład Heliofizyki Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Heliofizyka, której głównym obiektem badań jest Słońce, to jedna z trzech dziedzin astronomii uprawianych w I.A.U.Wr. Badaniami Słońca i wpływu jego promieniowania na otoczenie zajmuje się obecnie dziesięciu naukowców skupionych w Zakładzie Heliofizyki i Badań Kosmicznych (A.Berlicki, R.Falewicz, R.Getko, J.Jakimiec, T.Mrozek, P.Preś, K. Radziszewski, B. Rompolt (prof. emer.), P.Rudawy i M.Tomczak). W badaniach heliofizycznych bierze także udział dwu doktorantów Studium Doktoranckiego Astronomii (U.Bąk-Stęślicka i T.Ciborski).
Data dodania: 09/17/2009 Wizyt: 583
Zakład Kosmologii i Teorii Grawitacji
Kosmologia fundamentalna oparta na teoriach unifikacji oddziaływań podstawowych (silne, słabe, elektromagnetyczne i grawitacyjne). Kosmologia superstrunowa i M - teoretyczna. Kosmologia membranowa. Scenariusz kosmologii przed Wielkim Wybuchem oraz superinflacjia. Kosmologia ekpirotyczna i cykliczna. Kosmologia Hořawy - Wittena. Inflacja i wielkoskalowa struktura Wszechświata. Duże dodatkowe wymiary. Fale grawitacyjne. Obserwacje supernowych zastosowane do kosmologii. Kosmologia fantomowa i dualność fantomowa. Kosmologia z nagłymi osobliwościami w przyszłości. Kosmologia chaotyczna. Ciemna energia i kwintesencja. Kosmologia kwantowa i pętlow kosmologia kwantowa. Struktura osobliwości czasoprzestrzennych. Kosmologia niejednorodna. Kosmologia skalowo - tensorowa. Kosmologia konforemnie niezmiennicza. Energia i superenergia w Ogólnej Teorii Względności i kosmologii.
Ponadto prof. Franco Ferrari i mgr Jarosław Paturej zajmują się teoria pola i jej zastosowania w fizyce polimerów, topologiczną teorią pola oraz konforemnymi teoriami pola
Data dodania: 09/22/2008 Wizyt: 567