Ciemne niebo
Problemy ze sztucznym światłem w Polsce stają się coraz bardziej uciążliwe już nie tylko dla mieszkańców dużych aglomeracji, ale również ludzi zamieszkujących nawet małe wsie i miasteczka. Szczególnie problem ten zauważają obserwatorzy nocnego nieba oraz nocnej fauny, publikując coraz bardziej niepokojące informacje na różnorodnych forach internetowych, fachowych periodykach, w organizacjach tematycznych, przy okazji różnych imprez naukowych itp. Jednocześnie brak norm polskich regulujących zanieczyszczenie światłem w połączeniu z niewłaściwą polityką oświetlenia ulic (błędne przekonanie, że czym większa strata energii tym większe zyski dla elektrowni) spowodowały, że różne środowiska społeczne postanowiły zrobić pierwsze kroki w kierunku poprawny stanu nocnego nieba nad Polską.


Pierwszym skutecznym inicjatorem tej akcji stało się Stowarzyszenie POLARIS – OPP z siedzibą w Sopotnii Wielkiej, które zorganizowało w 2005 roku polsko-słowacki kongres organizacji astronomicznych w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Rok wcześniej Zarząd tejże organizacji społecznej uchwalił oficjalne powołanie do życia ogólnopolskiego programu "Ciemne Niebo” Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
Data dodania: 04/17/2009 Wizyt: 999
Klub Astronomiczny Almukantarat
Klub Astronomiczny „Almukantarat” jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, którego głównym celem statutowym jest popularyzacja astronomii i pokrewnych dziedzin nauki, szczególnie wśród młodzieży. Organizujemy obozy letnie oraz spotkania śródroczne, na których prowadzone są wykłady teoretyczne z astronomii, jak również obserwacje nieba. Nasze spotkania to nie tylko nauka, ale również wypoczynek w przepięknie położonych polskich miejscowościach.
Data dodania: 09/19/2013 Wizyt: 546
Lista aktywnych rojów IMO 2009
Lista rojów meteorytowych na 2009 rok. Rój meteorytowy można obserwować nie tylko w czasie jego maksymalnej aktywności. NA stronie znajdziemy również mapki radiantów (radiant - to pozorny punkt na sferze niebieskie wylatywania meteorów).
Data dodania: 11/27/2009 Wizyt: 694
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne
Takie rzeczy tez sa możliwe w naszym kraju. to tylko kwestia chęci. Obserwatorium rozrasta się obecnie o planetarium. Słowem nie ma rzeczy niemożliwych.


Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach
Data dodania: 09/22/2008 Wizyt: 579
Obserwatorium astronomiczne działa w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie
To nasi najbliżsi sąsiedzi. Obserwatorium II LO w Głogowie. Obserwatorium astronomiczne działa w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie od 1998 roku. Powstało z inicjatywy dyrektora szkoły Romana Bochanysza oraz nauczyciela fizyki Ludwika Lehmana. Cała trwająca kilka lat budowa i wyposażenie jest wyłączną zasługą dyrektora.
Data dodania: 09/08/2012 Wizyt: 574
Pracownia Komet i Meteorów
Dowiedz się czym są meteory i jak je obserwować, co robi Pracownia Komet i Meteorów oraz jak uczestniczyć w pracach PKiM.
Data dodania: 01/03/2009 Wizyt: 602
Sekcja Astronomiczna Cz. T. N.
Sekcję Astronomiczną Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (SACTN) założył dr Bogdan Wszołek w marcu 2004 roku. Głównym zamierzeniem sekcji jest szerzenie kultury astronomicznej w środowisku częstochowskim. SACTN formalnie jest strukturą organizacyjną Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (CzTN), ale terenem jej działania jest Instytut Fizyki AJD w Częstochowie. SACTN zrzesza nie tylko członków CzTN ale i osoby spoza tego towarzystwa. Sekcja jest otwarta na współpracę ze studenckimi kołami naukowymi i szkolnymi kółkami astronomicznymi. Prawo przynależności do sekcji mają wszystkie osoby zainteresowane astronomią i pragnące zainteresowania takie rozwijać. Nie czyni się ograniczeń wiekowych ani nie stawia się wymogów co do wykształcenia. Przynależność do sekcji jest bezpłatna, ale oczekuje się od członków choćby minimalnej aktywności na rzecz pogłębiania i szerzenia wiedzy astronomicznej w środowisku.Zajęcia sekcji odbywają się co tydzień (wyjąwszy okresy wakacji i innych przerw w nauce). W ich zakres wchodzą przeważnie: krótki wykład, dyskusje, obserwacje nieba, fotografowanie nieba, planowanie i omawianie form szerszej aktywności. W zakres tych ostatnich wchodzi np. przeprowadzanie konkursu wiedzy astronomicznej URANIA, redakcja Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego, organizacja wystaw, wycieczek i innych imprez astronomicznych. Tego rodzaju działania otwierają szeroki zakres możliwości aktywnego włączenia się do pracy poszczególnych członków sekcji.
Data dodania: 02/04/2009 Wizyt: 1035
The Planetary Society
The Planetary Society (Stowarzyszenie Planetarne) – organizacja non-profit prowadząca wiele badań astronomicznych. Jej siedziba znajduje się w Pasadenie w Kalifornii. Została założona w 1989 roku przez Carla Sagana, Bruce'a Murraya oraz Louisa Friedmana. Celem stowarzyszenia jest eksploracja Marsa i innych rejonów Układu Słonecznego, poszukiwanie obiektów w niewielkiej odległości od Ziemi oraz poszukiwanie życia pozaziemskiego. Organizacja liczy ponad 100 000 członków z ponad 100 krajów. Z Polski zapisanych jest 21 osób (listopad 2005).
Data dodania: 09/14/2015 Wizyt: 325