Partnerzy

Astro-Miejsca


URANIA

astroturystyka

100 lat IAU

IAU

Centrum Nauki Kepler

Planetarium Wenus

ERC

Centrum Nauk Przyrodniczych

Orion,serwis,astronomii,PTA

POLSA

Astronomia Nova

Astronarium

forum astronomiczne

IPCN

Portal AstroNet

Puls Kosmosu

Forum Meteorytowe

kosmosnautaNET

kosmosnautaNET

Nauka w Polsce

astropolis

astromaniak

PTMA

PTR

heweliusz

heweliusz

ESA

Astronomers Without Borders

Hubble ESA

Space.com

Space Place

Instructables

Tu pełno nauki

Konkursy

Olimpiady Astronomiczne
Olimpiada Astronomiczna przebiega w trzech etapach.
Zadania zawodów I stopnia są rozwiązywane w warunkach pracy domowej. Zadania zawodów II i III stopnia mają charakter pracy samodzielnej. Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Olimpiady Astronomiczne


Urania Postępy Astronomii - konkurs dla szkół


astrolabium

Organizatorem konkursu astronomicznego jest Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego a patronat nad akcją sprawuje Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika będące instytutem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zobacz szczegóły »

astrolabium

konkurs, astronomiczny

AstroSklepy

Serwis Astro - 30 lat AstroDoświadczenia!

Astro Schopy
 Firma ScopeDome

Planeta Oczu

Astrocentrum

Wszystko o Nas

Logo SA GW, autor Jacek PatkaForum Astronomiczne PL


BOINC

Classroom

FB

Księżyc


Data: 22-2-2024 05:55:41

faza

Słońce

Na niebie


La Lune

Mapa Nieba

Stellarium Web

TheSkyLive

Położenie JWST
Where is WEBB


ARTEMIS
ARTEMIS-1


Położenie ISS
The current position of the ISS
tranzyty ISS


The current position of the ISS

Misja KEPLER

ZOONIVERSE odkrywanie planet

EPUP
5282 planet

Astropogoda

Pogodasat24, chmury, pogoda


wyładowania atmosferyczne


III Prawo Keplera
Czytelnia


dwumiesięcznik

Urania, numery archiwalne,przedwojenne

Light Pollution

M-WiFi

gwiazdy,zmienne,poradnik,gazeta,pdf,astronomia,pomiary

vademecum, miłośnika, astronomii, dwumiesięcznik, astronomia

astronomia amatorska

Astronautilius

KTW'

kreiner, ziemia i wszechświat

poradnik, miłośnika, astronomii, książka, Tomasz, Rożek

poradnik, miłośnika, astronomii, książka, Rudż, Przemysław

atlas, nieba, książka, astronomia

atlas, księżyca, książka, astronomia

Poradnik Miłośnika Astronomii

Mądre Książki

Losowa Fotka

448 lat temu urodził się Johannes Kepler

Astronomowie Johannes Kepler,mural,Żagań Mural Johannesa Keplera powstał w grudniu 2019 roku ze środków przekazanych przez mieszkańców Żagania - znajduje się na RynkuJohannes Kepler (ur. 27 grudnia 1571 w Weil der Stadt) niemiecki matematyk, astronom i astrolog, jedna z czołowych postaci rewolucji naukowej w XVII wieku. Najbardziej znany jest z nazwanych jego nazwiskiem praw ruchu planet, skodyfikowanych przez późniejszych astronomów na podstawie jego prac Astronomia nova, Harmonices Mundi i Epitome astronomiae Copernicanae. Prawa te wykorzystano do potwierdzenia słuszności teorii grawitacji Izaaka Newtona.

Takie informacje przeczytamy na wielu stronach w sieci i niejednej książce poświęconej w jakiejś części historii astronomii. Jest jednak w Polsce jedno jedyne miasto w całości oddane Keplerowi od zawsze. To Żagań koło Zielonej Góry.


Samo rodzinne miasteczko Keplera, Weil der Stadt, znajduje się na zachód od Stuttgartu, w Wirtembergii. On sam był synem prostego, wędrownego, najemnego żołnierza, który porzucił swą rodzinę, gdy Johannes miał zaledwie 5 lat. Był chorowitym dzieckiem, dorastającym w bardzo trudnych warunkach, ale już wtedy przejawiał niespotykane zdolności, głównie matematyczne.

Ze spektakularnymi zjawiskami astronomicznymi zetknął się bardzo wcześnie, jako że widział zarówno wielką kometę 1577 roku, jak i zaćmienie Księżyca w roku 1580. Szkoła i nauka były dla niego wybawieniem. Ukończył elementarną szkołę łacińską w Leonbergu, zdając egzaminy uprawniające do dalszej bezpłatnej nauki. Kontynuował ją w szkołach klasztornych w Adelbergu i Maulbronn, zdając egzamin na bakałarza na jesieni 1588 roku. Ponieważ religia miała wielki wpływ na jego poczynania, zamierzał ukończyć studia teologiczne i zostać luterańskim pastorem.

W grudniu 1627 roku, na mocy decyzji Ferdynanda II Habsburga, Albrecht Wallenstein wszedł w posiadanie Księstwa Żagańskiego. Stanowiło ono niepełny ekwiwalent żołdu, z wypłaceniem którego Habsburgowie zalegali księciu. Wallenstein zaproponował znanemu sobie już wcześniej z trafnych przepowiedni i będącemu w trudnej sytuacji Keplerowi osiedlenie się w Żaganiu. Propozycja została przyjęta. W kwietniu 1628 roku Wallenstein rozkazał zapewnić Keplerowi i jego rodzinie godziwe warunki życia i pracy oraz ochronę przed ewentualnymi niebezpieczeństwami związanymi z ich przynależnością do kościoła luterańskiego. 25 lipca 1628 roku Jan Kepler przybył do stolicy księstwa i zamieszkał w niej wraz z rodziną. Tu na świat przyszła córka astronoma Anna Maria.

W okresie żagańskim Kepler poświęcał dużo uwagi obserwacjom meteorologicznym. Przepowiednia o zaćmieniu W jednym z pierwszych opublikowanych w Żaganiu dzieł Kepler przewidział zaćmienie Słońca, które miało nastąpić 10 czerwca 1630 roku. Podał dokładne momenty zaćmienia dla Wiednia, Linzu i Żagania. W Żaganiu było ono obserwowane jako zaćmienie całkowite. Jego maksymalna faza nastąpiła około godziny 19:40. Dokładne przewidzenie momentu zaćmienia przysporzyło astronomowi popularności wśród ludzi nie tylko związanych z nauką.

W 1629 roku sprowadzona została do Żagania prasa drukarska. Zainstalowano ją w domu Keplera, przebudowując piwnicę na miejsce pracy i zamieszkania dwóch pracowników. Pierwszy druk astronom zadedykował Wallensteinowi. Było to Epistoliumcum commentatiuncula. "W czasach, gdy rozpadają się miasta, prowincje i państwa, gdy upadają stare i nowe rody, wśród ciągłej trwogi przed barbarzyńskimi napadami i zniszczeniem muszę, nie ukazując na zewnątrz obawy, najmować drukarzy aby rozpocząć wreszcie wydanie obserwacji Tycho Brahego. Z Bożą pomocą dokonam i tego postępując w wojskowym stylu śmiało i z pewnością siebie wydaję rozkazy, troskę o własny pogrzeb odkładając na dzień jutrzejszy". Tak Johannes Kepler pisał z Żagania, w październiku 1629 roku. "Sen"- żagańskie dzieło Keplera W okresie żagańskim stanowiącym, jak dziś wiemy, ostatni okres życia Keplera, astronom powrócił do swoich młodzieńczych zainteresowań. W czasach studenckich zaczął rozmyślać nad tym, co ewentualny podróżnik mógłby zobaczyć po wylądowaniu na Księżycu, jak z Księżyca wyglądałaby Ziemia, jak usytuowane byłyby gwiazdy. Przemyślenia młodego astronoma doczekały się opracowania, jednak nie zostały wtedy wydane. Na przeszkodzie stanął Kościół Protestancki, który nie widział możliwości pogodzenia Biblii z tym, co w oparciu o kopernikanizm napisał Kepler. Później, w 1609 roku, swoim refleksjom na temat Księżyca nadał formę snu. Dzieło Sen doczekało się kontynuacji, w czasie gdy Kepler przebywał w Żaganiu. Stało się czymś, co dziś zaliczylibyśmy do literatury fantastyczno-naukowej. W zamierzeniu, za pośrednictwem tej książki Kepler pragnął dotrzeć do każdego, kto chciałby poznać otaczający go Wszechświat.

Występujące w tytule słowo sen miało być, i w efekcie stało się, swoistym "buforem" bezpieczeństwa. Przedstawienie nowości ówczesnej nauki w formie snu było już do przyjęcia dla konserwatywnego Kościoła. W ostatnich miesiącach swojego życia Kepler dokończył pracę nad książką, która została wydrukowana już po jego śmierci.

Wśród czytelników XVII-stulecia Sen, bodaj najbardziej osobiste dzieło Johannesa Keplera, nie powtórzył sukcesu jego Tablic rudolfińskich. Natomiast jako pierwsza na świecie powieść gatunku science fiction zaczęła zyskiwać sławę w wieku XX.

Johannes Kepler,pomnik,Żagań Pomnik Johannesa Keplera w Żaganiu na ul. Warszawskiej postawiony w 2009 roku - Międzynarodowym Roku AstronomiiPo 374 latach od śmierci astronoma, 15 listopada 2004 roku, na zlecenie Burmistrza i Rady Miasta Żagania ukazał się polski przekład dzieła Johanessa Keplera "Sen (Somnium), czyli wydane pośmiertnie dzieło poświęcone astronomii księżycowej...". Wyjazd z Żagania. Śmierć astronoma Jesienią 1630 roku w Ratyzbonie (Regensburgu) obradował zjazd elektorów. Kepler zamierzał przedstawić tam swoją sytuację i upomnieć się o należne pieniądze. Dlatego też zdecydował się na wyjazd, który okazał się ostatnim w jego życiu. Tuż po przyjeździe do Ratyzbony zmarł w wyniku nabytej po drodze choroby.

W Żaganiu znalazł Kepler następców w dziedzinie astronomii. W latach 1740 - 1758 skrzydło zachodnie klasztoru augustianów przebudowano na szkołę nowicjatu i konwikt. Z inicjatywy Jana Ignacego von Felbigera (1758 - 1778) powstały dwa obserwatoria astronomiczne: na wieży konwiktu (zbudowanej w 1763 r.) oraz w bibliotece. Pobyt Keplera w Żaganiu został upamiętniony przez późniejszych mieszkańców miasta. W trzysetną rocznicę urodzin uczonego, 27 grudnia 1871 roku, założono tu towarzystwo naukowe. Na przełomie XIX i XX wieku jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic nazwano ulicą Keplera (Johannes Kepler Straße), a w 1930 roku utworzono w parku nieopodal dworca kolejowego "Gaj Keplera", w którym ustawiono kamień z medalionem upamiętniającym trzysetną rocznicę śmierci astronoma.

Z okazji 400-lecia urodzin astronoma wmurowano w ścianę żagańskiego ratusza tablicę pamiątkową. Pamięć o tej wielkiej postaci jest wciąż żywa. Znajduje odzew w wielu artykułach prasowych, a także w organizowanych tu konferencjach naukowych i sejmikach. Kolejna międzynarodowa konferencja "Kepler od Tybingi do Żagania" ma się odbyć w czerwcu 2008 roku. W 1998 roku od nazwiska Keplera - co należy podkreślić najznamienitszej postaci, jaka mieszkała kiedykolwiek w Żaganiu - otrzymała swoją obecną nazwę restauracja Kepler - dawniej Staromiejska.

W 2000 roku dzięki staraniom Towarzystwa Żagańskiego i przy finansowym wsparciu wielu instytucji, firm i osób fizycznych, na skwerze przy ulicy Świerczewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II) ustawiono pomnik z medalionem wykonanym przez mieszkającego w Netphen artystę rzeźbiarza, Bernda Heinemanna. Pomnik ten jest repliką tego, który bez medalionu przeleżał w parku w zapomnieniu przez ponad 50 lat. Dzięki pomocy ówczesnego dowódcy żagańskiej dywizji gen. Zdzisława Gorala żołnierze z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej wydobyli z parku ogromny głaz, przewieźli i ustawili go na nowym miejscu. Uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego pomnika odbyło się 18 listopada 2000 roku. W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz miasta Netphen Rüdiger Bartsch i burmistrz miasta Żagania Jan Sosnowski. Z tej okazji w Żagańskim Pałacu Kultury została także otwarta wystawa poświęcona życiu i działalności naukowej Jana Keplera, ze zbiorów żagańskiego historyka - regionalisty Mariana R. Świątka. Towarzystwo Żagańskie opracowało i wydało okolicznościowy folder. Odsłonięcie pomnika wspaniale zbiegło się z nadaniem przez zielonogórskich historyków Janowi Keplerowi miana najwybitniejszej postaci drugiego tysiąclecia Ziemi Lubuskiej.

GW


Przeczytaj więcej:

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
29,956,180 unikalne wizyty